Windows Server 2016 Standard + 5 CAL (FPP)

21,850,000₫
Thương hiệu MICROSOFT
Mã sản phẩm Server 2016 (5 CAL)
  • Thương hiệu: Microsoft
  • Loại phần mềm: Windows
  • Tính năng:

- Tùy chọn máy chủ Nano Server
- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)
- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service
- Bộ chứa Windows
- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V
- PowerShell Direct
- Cập nhật lưu trữ
- Chính sách lưu trữ QoS
- Storage Spaces Direct (S2D)

  • Cấu hình đề nghị:

- 1.4 GHz 64-bit processor
- Compatible with x64 instruction set