SSD ZOTAC 480GB Premium Edition

Thương hiệu ZOTAC
Mã sản phẩm ZOTAC 480GB SSD
Thông số kỷ thuật

SSD ZOTAC 480GB Premium Edition