Pin Laptop X1 GEN 4 LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 4 zin

Thương hiệu IBM - LENOVO
Mã sản phẩm X1 GEN 4
Thông số kỷ thuật

Pin Laptop X1 GEN 4 LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 4 zin