Pin laptop Dell Inspiron 5445,5447, 5547 ,5442,5542

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Inspiron 5445,5447, 5547 ,5442,5542
Thông số kỷ thuật

Pin laptop Dell Inspiron 5445,5447, 5547 ,5442,5542