Pin Laptop 650 G2 HP PROBOOK 640 G2,645 G2,650 G2,655 G2 zin

Thương hiệu HP - COMPAQ
Mã sản phẩm PROBOOK 640 G2,645 G2,650 G2,655 G2
Thông số kỷ thuật

Pin Laptop 650 G2 HP PROBOOK 640 G2,645 G2,650 G2,655 G2 zin