Pin Laptop 1000G2 HP ELITEPAD 1000 G2 UB5O, AO02XL zin

Thương hiệu HP - COMPAQ
Mã sản phẩm AO02XL
Thông số kỷ thuật

Pin Laptop 1000G2 HP ELITEPAD 1000 G2 UB5O, AO02XL zin