Nguồn máy tính FSP Aurum PT 1200W

4,880,000₫
Thương hiệu FSP
Mã sản phẩm FSP Aurum PT 1200W
Thông số kỷ thuật
Nguồn máy tính FSP Aurum PT 1200W

Nguồn máy tính FSP Aurum PT 1200W