Cảm ứng - Màn hình Toshiba L35W

Thương hiệu TOSHIBA
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Toshiba L35W
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Toshiba L35W