Cảm ứng - Màn hình Toshiba E45T

Thương hiệu TOSHIBA
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Toshiba E45T
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Toshiba E45T