Cảm ứng - Màn hình Dell XPS 13-9343|nguyên bệ|

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell XPS 13-9343|nguyên bệ|
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell XPS 13-9343|nguyên bệ|