Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 15-3537 |nguyên bệ|

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 15-3537 |nguyên bệ|
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 15-3537 |nguyên bệ|