Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 13-3000 |nguyên bệ|

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 13-3000 |nguyên bệ|
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell inprison 13-3000 |nguyên bệ|