Cảm ứng - Màn hình Dell 7548

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell 7548
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell 7548