Cảm ứng - Màn hình Dell 7547,5547,5558,3541, 3542, 5555

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell 7547,5547,5558,3541, 3542, 5555
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell 7547,5547,5558,3541, 3542, 5555