Cảm ứng - Màn hình Dell 7437

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell 7437
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell 7437