Cảm ứng - Màn hình Dell 7352

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell 7352
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell 7352