Cảm ứng - Màn hình Dell 7348

Thương hiệu DELL
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Dell 7348
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Dell 7348