Cảm ứng -Màn hình Asus X201,X202 ,S200 |nguyên bệ đen |

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng -Màn hình Asus X201,X202 ,S200 |nguyên bệ đen |
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng -Màn hình Asus X201,X202 ,S200 |nguyên bệ đen |