Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF810

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF810
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF810