Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF700

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF700
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF700