Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF600

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF600
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer TF600