Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer T100 CHI

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer T100 CHI
Thông số kỷ thuật

 Cảm ứng - Màn hình Asus Transformer T100 CHI