Cảm ứng - Màn hình Asus TP300

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus TP300
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus TP300