Cảm ứng - Màn hình Asus S500

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus S500
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus S500