Cảm ứng - Màn hình Asus Q550

Thương hiệu ASUS
Mã sản phẩm Cảm ứng - Màn hình Asus Q550
Thông số kỷ thuật

Cảm ứng - Màn hình Asus Q550