Thiết bị HI-END

Loa di động Bluetooth 2.1 Kashimura BL-46
KASHIMURA

Loa di động Bluetooth 2.1 Kashimura BL-46

579.000 đ - 559.000 đ
Adapter Bluetooth Kashimura BL-40
KASHIMURA

Adapter Bluetooth Kashimura BL-40

735.000 đ - 720.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-25
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-25

785.000 đ - 780.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-36
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-36

670.000 đ - 659.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-35
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-35

465.000 đ - 459.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-26
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 4.0 Kashimura BL-26

1.099.000 đ - 1.080.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-23
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-23

670.000 đ - 659.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-24
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-24

670.000 đ - 659.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-45
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-45

580.000 đ - 569.000 đ
Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-34
KASHIMURA

Tai Nghe Bluetooth 3.0 Kashimura BL-34

410.000 đ - 399.000 đ