Linh kiện Desktop

Thermaltake Bộ điều khiển quạt làm mát Fan Controller Commander
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake Bộ điều khiển quạt làm mát Fan Controller Commander

900.000 đ
Thermaltake SATA HDD QuickLink Box White
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake SATA HDD QuickLink Box White

350.000 đ
Thermaltake SATA HDD QuickLink Box Black
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake SATA HDD QuickLink Box Black

350.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Thunderblade 20 Plus Blue
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Thunderblade 20 Plus Blue

400.000 đ
Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 green
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 green

200.000 đ
Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 blue
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 blue

200.000 đ
Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 red
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát thunderblade 12 red

200.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 orange
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 orange

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 green
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 green

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 red
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 red

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 blue
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 blue

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 white
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 white

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 yellow
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 14 yellow

450.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 yellow
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 yellow

350.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 orange
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 orange

350.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 green
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 green

350.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 red
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 red

350.000 đ
Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 blue
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake quạt làm mát Riing Fan 12 blue

350.000 đ
Thermaltake Protection Box HARMOR
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake Protection Box HARMOR

200.000 đ
Thermaltake HDD Docking  BlacX Duet 5G  Snow Edition ST0043
THERMALTAKE nhà sản xuất máy tính để bàn và máy chủ

Thermaltake HDD Docking BlacX Duet 5G Snow Edition ST0043

1.595.000 đ