Linh kiện Desktop

Ram Kingmax 16GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)
KINGMAX

Ram Kingmax 16GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)

3.890.000 đ - 3.850.000 đ
Ram Kingmax 8GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)
KINGMAX

Ram Kingmax 8GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)

2.115.000 đ - 2.095.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400 Tản nhiệt (Heatsink)

1.065.000 đ - 1.055.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR4 bus 2400Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR4 bus 2400Mhz

1.025.000 đ - 1.015.000 đ
Ram Kingmax 8GB DDR4 bus 2400Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 8GB DDR4 bus 2400Mhz

2.065.000 đ - 2.045.000 đ
Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1600Mhz

490.000 đ - 480.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1600Mhz

820.000 đ - 810.000 đ
Ram Kingmax 8GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 8GB DDR3 bus 1600Mhz

1.595.000 đ - 1.580.000 đ