Linh kiện Desktop

Mới
Ram Kingmax 16GB DDR4 bus 2400Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 16GB DDR4 bus 2400Mhz

2.000.000 đ - 1.980.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR4 bus 2400Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR4 bus 2400Mhz

610.000 đ - 600.000 đ
Ram Kingmax 8GB DDR4 bus 2400Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 8GB DDR4 bus 2400Mhz

1.160.000 đ - 1.150.000 đ
Ram Kingmax 2GB DDR2 bus 800Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 2GB DDR2 bus 800Mhz

830.000 đ - 820.000 đ
Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1333Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1333Mhz

365.000 đ - 360.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1333Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1333Mhz

610.000 đ - 600.000 đ
Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 2GB DDR3 bus 1600Mhz

365.000 đ - 360.000 đ
Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 4GB DDR3 bus 1600Mhz

610.000 đ - 600.000 đ
Ram Kingmax 8GB DDR3 bus 1600Mhz
KINGMAX

Ram Kingmax 8GB DDR3 bus 1600Mhz

1.160.000 đ - 1.150.000 đ