Linh kiện Desktop

Mới
Ram Server Kingston for IBM 8GB DDR3 Bus 1600 KTM-SX316S/8G (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for IBM 8GB DDR3 Bus 1600 KTM-SX316S/8G (1x8GB)

1.679.000 đ - 1.669.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for IBM 16GB DDR2 Bus 667MGz KTM5780/16G (2x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for IBM 16GB DDR2 Bus 667MGz KTM5780/16G (2x8GB)

16.859.000 đ - 16.709.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for Dell 8GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421E/8G (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for Dell 8GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421E/8G (1x8GB)

1.638.000 đ - 1.628.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for Dell 16GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421/16G (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for Dell 16GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421/16G (1x16GB)

3.243.000 đ - 3.228.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for Dell 16GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421E/16G (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for Dell 16GB DDR4 Bus 2133 KTD-PE421E/16G (1x16GB)

3.088.000 đ - 3.073.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for HP-Compaq 48GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313Q8LVK3/48G (3x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for HP-Compaq 48GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313Q8LVK3/48G (3x16GB)

9.739.000 đ - 9.629.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for HP-Compaq 16GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313LV/16G (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for HP-Compaq 16GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313LV/16G (1x16GB)

3.210.000 đ - 3.195.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for HP-Compaq 8GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313ELV/8G (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for HP-Compaq 8GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313ELV/8G (1x8GB)

1.638.000 đ - 1.628.000 đ
Mới
Ram Server Kingston for HP-Compaq 16GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313Q8LV/16G (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston for HP-Compaq 16GB DDR3L Bus 1333 KTH-PL313Q8LV/16G (1x16GB)

3.251.000 đ - 3.236.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 32GB DDR4 Bus 2133 D4G72M152Q (1x32GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 32GB DDR4 Bus 2133 D4G72M152Q (1x32GB)

8.943.000 đ - 8.853.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 8GB DDR4 Bus 2133 D1G72M150 (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 8GB DDR4 Bus 2133 D1G72M150 (1x8GB)

1.638.000 đ - 1.628.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 16GB DDR4 Bus 2133 D2G72M151 (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 16GB DDR4 Bus 2133 D2G72M151 (1x16GB)

3.243.000 đ - 3.228.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 8GB DDR4 Bus 2133 D1G72M151 (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 8GB DDR4 Bus 2133 D1G72M151 (1x8GB)

1.704.000 đ - 1.694.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 4GB DDR4 Bus 2133 D51272M150 (1x4GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 4GB DDR4 Bus 2133 D51272M150 (1x4GB)

889.000 đ - 884.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 16GB DDR3L Bus 1600 D2G72KL111 (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 16GB DDR3L Bus 1600 D2G72KL111 (1x16GB)

3.210.000 đ - 3.195.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 16GB DDR3L Bus 1333 D2G72JL91 (1x16GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 16GB DDR3L Bus 1333 D2G72JL91 (1x16GB)

3.210.000 đ - 3.195.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 8GB DDR3L Bus 1600 D1G72KL111S (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 8GB DDR3L Bus 1600 D1G72KL111S (1x8GB)

1.679.000 đ - 1.669.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 8GB DDR3L Bus 1600 D1G72KL110 (1x8GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 8GB DDR3L Bus 1600 D1G72KL110 (1x8GB)

1.638.000 đ - 1.628.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 4GB DDR3 Bus 1600 D51272K111S8 (1x4GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 4GB DDR3 Bus 1600 D51272K111S8 (1x4GB)

913.000 đ - 908.000 đ
Mới
Ram Server Kingston 4GB DDR3 Bus 1600 D51272K110S (1x4GB)
KINGSTON

Ram Server Kingston 4GB DDR3 Bus 1600 D51272K110S (1x4GB)

880.000 đ - 875.000 đ