Linh kiện Desktop

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C17S-8GVR
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C17S-8GVR

1.250.000 đ - 1.240.000 đ
Ram GSKILL 8GB DDR3 Bus 1333 F3-10600CL9S-8GBNT
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR3 Bus 1333 F3-10600CL9S-8GBNT

1.250.000 đ - 1.240.000 đ
Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15D-8GVR (2x4GB)
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15D-8GVR (2x4GB)

1.330.000 đ - 1.320.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16D-32GTZB (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16D-32GTZB (4x8GB)

5.690.000 đ - 5.670.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16D-16GVKB (2x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16D-16GVKB (2x8GB)

3.180.000 đ - 3.160.000 đ
Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-8GVR (2x4GB)
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-8GVR (2x4GB)

1.339.000 đ - 1.329.000 đ
Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-8GIS (2x4GB)
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-8GIS (2x4GB)

1.220.000 đ - 1.210.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15S-16GVR
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15S-16GVR

2.520.000 đ - 2.510.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2133 F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)

2.290.000 đ - 2.280.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15Q-32GVRB (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15Q-32GVRB (4x8GB)

5.590.000 đ - 5.570.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C15Q-32GVR (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C15Q-32GVR (4x8GB)

5.910.000 đ - 5.890.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C15D-32GVR (2x16GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C15D-32GVR (2x16GB)

5.680.000 đ - 5.650.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16Q-32GTZB (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 3200 F4-3200C16Q-32GTZB (4x8GB)

5.990.000 đ - 5.970.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15Q-32GVR (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15Q-32GVR (4x8GB)

5.180.000 đ - 5.130.000 đ
Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2400 F4-2400C15Q-32GVR (4x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 32GB DDR4 Bus 2400 F4-2400C15Q-32GVR (4x8GB)

5.000.000 đ - 4.950.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3000 F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3000 F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)

2.827.000 đ - 2.800.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3000 F4-3000C15Q-16GRBB (4x4GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 3000 F4-3000C15Q-16GRBB (4x4GB)

2.736.000 đ - 2.716.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2800 F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)

2.847.000 đ - 2.817.000 đ
Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)
GSKILL

Ram GSKILL 16GB DDR4 Bus 2666 F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)

2.736.000 đ - 2.700.000 đ
Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2400 F4-2400C15S-8GIS
GSKILL

Ram GSKILL 8GB DDR4 Bus 2400 F4-2400C15S-8GIS

1.087.000 đ - 1.077.000 đ