Linh kiện Desktop

Mới
VGA Galax GTX970 EXOC 4GB
GALAX

VGA Galax GTX970 EXOC 4GB

9.990.000 đ - 9.490.000 đ
Mới
VGA Galax GTX960 EXOC 2GB
GALAX

VGA Galax GTX960 EXOC 2GB

5.750.000 đ - 5.450.000 đ
Mới
VGA Galax GTX950 BLACK OC SNIPER 2GB
GALAX

VGA Galax GTX950 BLACK OC SNIPER 2GB

4.750.000 đ - 4.550.000 đ
Mới
VGA Galax GTX950 EXOC 2GB
GALAX

VGA Galax GTX950 EXOC 2GB

4.950.000 đ - 4.750.000 đ
Mới
VGA Galax GTX950 OC 2GB
GALAX

VGA Galax GTX950 OC 2GB

4.450.000 đ - 4.250.000 đ
VGA Galax GTX980 HOF 4GB
GALAX

VGA Galax GTX980 HOF 4GB

14.900.000 đ - 14.500.000 đ
Khuyến mãi
VGA Galax GTX970 HOF 4GB
GALAX

VGA Galax GTX970 HOF 4GB

10.800.000 đ - 10.500.000 đ
VGA Galax GTX960 OC 2GB
GALAX

VGA Galax GTX960 OC 2GB

5.400.000 đ - 5.200.000 đ
VGA Galax GTX750 TI EXOC 2GB
GALAX

VGA Galax GTX750 TI EXOC 2GB

3.250.000 đ - 3.150.000 đ
VGA Galax GTX750Ti BLACK OC SNIPER EDITION 2GB
GALAX

VGA Galax GTX750Ti BLACK OC SNIPER EDITION 2GB

2.990.000 đ - 2.950.000 đ
Khuyến mãi
VGA Galax GT740 SOC 1GB - DDR5
GALAX

VGA Galax GT740 SOC 1GB - DDR5

2.260.000 đ - 2.200.000 đ
VGA GALAX GT730 2GB-DDR5
GALAX

VGA GALAX GT730 2GB-DDR5

1.690.000 đ - 1.640.000 đ
VGA GALAX GT730 1GB-DDR5
GALAX

VGA GALAX GT730 1GB-DDR5

1.620.000 đ - 1.580.000 đ