Linh kiện Desktop

Mới
VGA HIS RX 580 IceQ X2 OC 4GB
HIS

VGA HIS RX 580 IceQ X2 OC 4GB

Giá : Liên hệ
Mới
VGA HIS RADEON HD6670 1GB DDR3
HIS

VGA HIS RADEON HD6670 1GB DDR3

1.280.000 đ - 1.250.000 đ
VGA HIS RADEON R9 390X IceQ X2 OC 8GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R9 390X IceQ X2 OC 8GB DDR5

10.500.000 đ - 10.300.000 đ
VGA HIS RADEON R9 380 IceQ X2 II OC 4GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R9 380 IceQ X2 II OC 4GB DDR5

5.800.000 đ - 5.600.000 đ
VGA HIS RADEON R9 280 IceQ X2 OC 3GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R9 280 IceQ X2 OC 3GB DDR5

4.700.000 đ - 4.500.000 đ
VGA HIS RADEON R7 370 IceQ X2 OC 4GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 370 IceQ X2 OC 4GB DDR5

4.200.000 đ - 4.100.000 đ
VGA HIS RADEON R7 370 IceQ X2 OC 2GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 370 IceQ X2 OC 2GB DDR5

3.790.000 đ - 3.700.000 đ
VGA HIS RADEON R7 360 OC 2GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 360 OC 2GB DDR5

2.650.000 đ - 2.600.000 đ
VGA HIS RADEON R7 250 2GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 250 2GB DDR5

1.950.000 đ - 1.900.000 đ
VGA HIS RADEON HD 7730 2GB DDR3
HIS

VGA HIS RADEON HD 7730 2GB DDR3

1.500.000 đ - 1.450.000 đ
VGA HIS RADEON R7 250X 2GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 250X 2GB DDR5

2.100.000 đ - 2.050.000 đ
VGA HIS RADEON R7 250X 1GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 250X 1GB DDR5

1.950.000 đ - 1.930.000 đ
VGA HIS RADEON R7 240 4GB DDR3
HIS

VGA HIS RADEON R7 240 4GB DDR3

2.100.000 đ - 2.050.000 đ
VGA HIS RADEON R7 240 2GB DDR5
HIS

VGA HIS RADEON R7 240 2GB DDR5

1.500.000 đ - 1.450.000 đ
Khuyến mãi
VGA HIS RADEON R7 240 2GB DDR3
HIS

VGA HIS RADEON R7 240 2GB DDR3

1.350.000 đ - 1.300.000 đ
Khuyến mãi
VGA HIS RADEON HD6570 1GB DDR3
HIS

VGA HIS RADEON HD6570 1GB DDR3

1.250.000 đ - 1.200.000 đ