Linh kiện Desktop

Nguồn máy tính Golden Field ATX-580GT 500W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field ATX-580GT 500W

599.000 đ - 590.000 đ
Case Golden Field 8232W
GOLDEN FIELD

Case Golden Field 8232W

1.080.000 đ - 1.060.000 đ
Case Golden Field G20
GOLDEN FIELD

Case Golden Field G20

4.550.000 đ - 4.500.000 đ
Case Golden Field G21
GOLDEN FIELD

Case Golden Field G21

5.050.000 đ - 4.999.000 đ
Case Golden Field G6b
GOLDEN FIELD

Case Golden Field G6b

610.000 đ - 589.000 đ
Case Golden Field ZIC Z3
GOLDEN FIELD

Case Golden Field ZIC Z3

265.000 đ - 250.000 đ
Case Golden Field ZIC Z1
GOLDEN FIELD

Case Golden Field ZIC Z1

259.000 đ - 249.000 đ
Nguồn máy tính Golden Field Smart Eye ATX SME4333 400W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field Smart Eye ATX SME4333 400W

668.000 đ
Nguồn máy tính Golden Field ATX S350i 350W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field ATX S350i 350W

468.000 đ
Nguồn máy tính Golden Field ATX S3000 500W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field ATX S3000 500W

339.000 đ
Nguồn máy tính Golden Field ATX GF500 500W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field ATX GF500 500W

328.000 đ
Nguồn máy tính Golden Field ATX F480 500W
GOLDEN FIELD

Nguồn máy tính Golden Field ATX F480 500W

268.000 đ
Case Golden Field 8231W
GOLDEN FIELD

Case Golden Field 8231W

1.299.000 đ - 1.280.000 đ
Case Golden Field 7631W
GOLDEN FIELD

Case Golden Field 7631W

1.180.000 đ - 1.160.000 đ
Case Golden Field N6W
GOLDEN FIELD

Case Golden Field N6W

685.000 đ - 670.000 đ
Case Golden Field N6B
GOLDEN FIELD

Case Golden Field N6B

685.000 đ - 670.000 đ
Case Golden Field F19
GOLDEN FIELD

Case Golden Field F19

299.000 đ - 289.000 đ
Case Golden Field 1076B
GOLDEN FIELD

Case Golden Field 1076B

265.000 đ - 250.000 đ