Linh kiện Desktop

Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5" GW2270HM
BENQ

Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5" GW2270HM

2.190.000 đ - 2.150.000 đ
Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5" GW2255
BENQ

Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5" GW2255

2.040.000 đ - 2.020.000 đ
Màn hình máy tính LCD BenQ 19.5 Inch GL2023A
BENQ

Màn hình máy tính LCD BenQ 19.5 Inch GL2023A

1.590.000 đ - 1.570.000 đ
Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5 Inch GW2255HM
BENQ

Màn hình máy tính LCD BenQ 21.5 Inch GW2255HM

2.080.000 đ - 2.060.000 đ
Màn hình máy tính LCD BenQ 27 Inch GW2760HS
BENQ

Màn hình máy tính LCD BenQ 27 Inch GW2760HS

4.850.000 đ - 4.820.000 đ