Linh kiện Desktop

Màn Hình LCD LG 20MP48A-P
LG

Màn Hình LCD LG 20MP48A-P

2.130.000 đ - 2.100.000 đ
Màn Hình LCD LG 19M38H-A
LG

Màn Hình LCD LG 19M38H-A

1.870.000 đ - 1.850.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 31.5" 32MP58HQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 31.5" 32MP58HQ-P

7.599.000 đ - 7.550.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 19.5'' 20M38H-B
LG

Màn hình máy tính LCD LG 19.5'' 20M38H-B

2.120.000 đ - 2.100.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 29'' 29UM68-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 29'' 29UM68-P

6.480.000 đ - 6.450.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 29'' 29UC88-B
LG

Màn hình máy tính LCD LG 29'' 29UC88-B

8.550.000 đ - 8.500.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP66HQ-C
LG

Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP66HQ-C

5.200.000 đ - 5.150.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP48HQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP48HQ-P

4.950.000 đ - 4.890.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 24'' 24MP88HM-S
LG

Màn hình máy tính LCD LG 24'' 24MP88HM-S

4.430.000 đ - 4.390.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 24'' 24MP66HQ-C
LG

Màn hình máy tính LCD LG 24'' 24MP66HQ-C

3.850.000 đ - 3.800.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 23.8'' 24MP58VQ-W
LG

Màn hình máy tính LCD LG 23.8'' 24MP58VQ-W

3.370.000 đ - 3.340.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 23.8" 24MP58VQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 23.8" 24MP58VQ-P

3.370.000 đ - 3.340.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP68VQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 27'' 27MP68VQ-P

5.350.000 đ - 5.300.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 23.8" 24MP68VQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 23.8" 24MP68VQ-P

4.060.000 đ - 4.030.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 21.5'' 22MP48HQ-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 21.5'' 22MP48HQ-P

2.780.000 đ - 2.750.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 19.5'' 20MP48A-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 19.5'' 20MP48A-P

2.120.000 đ - 2.100.000 đ
Mới
Màn hình máy tính LCD LG 34" 34UC98
LG

Màn hình máy tính LCD LG 34" 34UC98

21.600.000 đ - 21.400.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 21.5'' 22M47D-P
LG

Màn hình máy tính LCD LG 21.5'' 22M47D-P

2.430.000 đ - 2.400.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 27 Inch 27MP37HQ-B
LG

Màn hình máy tính LCD LG 27 Inch 27MP37HQ-B

4.350.000 đ - 4.300.000 đ
Màn hình máy tính LCD LG 27 Inch 27MP67VQ-W
LG

Màn hình máy tính LCD LG 27 Inch 27MP67VQ-W

6.850.000 đ - 6.790.000 đ